Thương hiệu: Donaldson Xuất xứ: Tình trạng: Hàng mới 100%

(12 Đánh giá)

Liên hệ: 0869.993.667 (làm việc 24/7)

SKU Model: P550008
Tư vấn mua hàng: 24/7 (miễn phí)
Hotline: 0869.993.667
Telegram: 0869.993.667
Zalo: 0869.993.667

Sản phẩm tương tự

Chi tiết thông số

# Thuộc tính Giá trị
1 Đường kính ngoài 95 mm (3.74 inch)
2 Bước ren 3/4-16 UN
3 Chiều dài 136 mm (5.35 inch)
4 Gasket OD 72.4 mm (2.85 inch)
5 Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
6 Efficiency 99% 40 micron
7 Efficiency Test Std SAE J1858
8 Anti-Drainback Valve Yes
9 Bypass Valve Yes
10 Bypass Valve Setting LR 0.5 bar (7 psi)
11 Bypass Valve Setting HR 0.7 bar (10 psi)
12 Media Type Cellulose
13 Collapse Burst 6.9 bar (100 psi)
14 Type Full-Flow
15 Kiểu Spin-On

Cross Reference

Manufacturer Name Manufacturer Part
AC DELCO HC2
AC DELCO PF19
AC DELCO PF1HC
AC DELCO PF2
AC DELCO X11
AC DELCO X100
AC DELCO PF1
AC DELCO PFL1A
AC DELCO X14
AC DELCO X29
ATLAS F14
ATLAS F17
ATLAS F10
ATLAS COPCO 1619622700
BOGE 558000303
BOGE 558000303P
BOMAG 4819974
BOMAG 821203
BOMAG 819974
BOMAG 5821203
BOMAG 04819974
BOSCH-REXROTH 72102
BOSCH-REXROTH P4063
BOSCH-REXROTH 98645200
BOSCH-REXROTH 0986452002
BOSCH-REXROTH 0986452001
BOSCH-REXROTH 1986452005
BOSCH-REXROTH 3500
BOSCH-REXROTH 1986452001
BOSCH-REXROTH 1986452002
BOSCH-REXROTH OF102
BOSCH-REXROTH 451103023
BOSCH-REXROTH 451103007
BOSCH-REXROTH 9450732008
BOSCH-REXROTH 8223H
BOSCH-REXROTH 8060H
BOSCH-REXROTH 8053H
BOSCH-REXROTH 9457280600
BOSCH-REXROTH 9457282230
BOSCH-REXROTH 986452002
BOSCH-REXROTH 986452001
BOSCH-REXROTH 9457280530
BOSCH-REXROTH P3153
BOSCH-REXROTH 0451104063
BOSCH-REXROTH 0451104001
BOSCH-REXROTH 0451104003
BOSCH-REXROTH 0451203005
BOSCH-REXROTH 0451103023
BOSCH-REXROTH P2002
BOSCH-REXROTH P2001
BOSCH-REXROTH 451103007
BOSCH-REXROTH 451203153
BOSCH-REXROTH 451203008
BOSCH-REXROTH 451104063
BOSCH-REXROTH 451104001
BOSCH-REXROTH 2008H
CASE/CASE IH A146696P
CASE/CASE IH D29896
CASE/CASE IH D29891
CASE/CASE IH EDG6714A
CASE/CASE IH EDC6714A
CASE/CASE IH 1959757C1
CASE/CASE IH EDG6714C
CASE/CASE IH ECZ6714AC
CASE/CASE IH ECZ6714A
CASE/CASE IH ECZ6714CC
CASE/CASE IH ECZ6714C
CASE/CASE IH 388227R91
CASE/CASE IH 388227R1
CASE/CASE IH ECG6714A
CASE/CASE IH A740X6714AA
CASE/CASE IH E9AE6714B
CASE/CASE IH E7NN6714AA
CASE/CASE IH A720X6714CA
CASE/CASE IH A700X6714SA
CASE/CASE IH E36534
CASE/CASE IH W1650569
CASE/CASE IH 146696
CASE/CASE IH C1AZ6731AP
CASE/CASE IH C110
CASE/CASE IH 73326611
CASE/CASE IH C0AE6714A
CASE/CASE IH C0AE6731A
CASE/CASE IH C0AE6714B
CASE/CASE IH C0LE6714A
CASE/CASE IH R1A
CASE/CASE IH A17415
CASE/CASE IH Q0950558
CASE/CASE IH 59LK6714A
CASE/CASE IH 950558
CASE/CASE IH MHK6714A
CASE/CASE IH C7NN6714B
CASE/CASE IH C4AE6714A
CASE/CASE IH C4AF6714A
CASE/CASE IH D9NN6714EA
CASE/CASE IH 918266R93
CASE/CASE IH 918266R92
CASE/CASE IH D8PJ6714AA
CASE/CASE IH D9AZ6731A
CASE/CASE IH D9AE6714AA
CASE/CASE IH A33487
CASE/CASE IH B9LE6714A
CASE/CASE IH B9AE6714B
CASE/CASE IH B9AE6714AB
CASE/CASE IH B9AE6714A6
CASE/CASE IH B9AE6714A2
CASE/CASE IH B9A6714A
CASE/CASE IH B8A6731A
CASE/CASE IH B816731A
CASE/CASE IH G45306
CASE/CASE IH G54306
CASE/CASE IH B7A6731B
CASE/CASE IH B7A6731A
CASE/CASE IH B7A6714A
CASE/CASE IH C3AE6714A
CASE/CASE IH C3NN6714A
CASE/CASE IH 1834108
CASE/CASE IH 1829195
CASE/CASE IH CDLE6714
CASE/CASE IH CFPN6714A
CASE/CASE IH COAE6714A
CASE/CASE IH COA36731A
CASE/CASE IH COAE6731A
CASE/CASE IH COAE6714B
CASE/CASE IH COLE6714A
CASE/CASE IH 950558
CASE/CASE IH K964924
CLARK 2334729
CLARK 990937
CLARK 162709
CLARK 3981923
CLARK 946161
CLARK 899839
CLARK 899899
DAEWOO A251025
DEMAG 956550
DEMAG 4819974
DEMAG 515027
DETROIT DIESEL 6438384
DEUTZ 29353002
DEUTZ 12273453
DEUTZ 12270510
DEUTZ 605417880002
DONALDSON P550008
FIAT 82255076
FIAT 82300672
FIAT 82232108
FIAT 82241613
FIAT 82220425
FIAT COA36731A
FIAT COAE6714A
FIAT COLE6714A
FIAT COAE6714B
FIAT COAE6731A
FIAT CDLE6714
FIAT CFPN6714A
FIAT 106000603000
FIAT 45170000
FIAT 4523873
FIAT 4506839
FIAT 74910810
FIAT C7NN6714B
FIAT D9NN6714EA
FIAT D9AE6714AA
FIAT D9AZ6731A
FIAT D8PJ6714AA
FIAT 37064000
FIAT A700X6714SA
FIAT A720X6714CA
FIAT 70132578
FIAT A740X6714AA
FIAT 4730587
FIAT 4710601
FIAT 1354828
FIAT 1354282
FIAT 132578
FIAT E7NN6714AA
FIAT 7211131200
FIAT 1834108
FIAT 1829195
FIAT 59LK6714A
FIAT 592765
FIAT 592602
FIAT B7A6731A
FIAT B7A6731B
FIAT B7A6714A
FIAT 74121392
FIAT 74170601
FIAT C0LE6714A
FIAT C0AE6714B
FIAT C0AE6731A
FIAT C0AE6714A
FIAT B9LE6714A
FIAT B9A6714A
FIAT B9AE6714A2
FIAT B9AE6714B
FIAT B9AE6714A6
FIAT B9AE6714AB
FIAT B816731A
FIAT B8A6731A
FIAT 71354828
FIAT 4170601
FIAT 70237000
FIAT 702377000
FIAT 4121392
FIAT 70230578
FIAT 70232578
FIAT 70232421
FIAT 70234900
FIAT R1A
FIAT 99100216
FIAT EDG6714A
FIAT EDG6714C
FIAT EDC6714A
FIAT ECZ6714CC
FIAT ECZ6714AC
FIAT ECZ6714C
FIAT ECZ6714A
FIAT ECG6714A
FIAT E9AE6714B
FIAT MHK6714A
FIAT 6145116290
FIAT 237000
FIAT C4AF6714A
FIAT 234900
FIAT C4AE6714A
FIAT 232421
FIAT 232578
FIAT 74511629
FIAT 74523873
FIAT 232241
FIAT 230578
FIAT C3NN6714A
FIAT C3AE6714A
FIAT 74506839
FIAT 251178
FIAT 251381
FIAT 70592765
FIAT C1AZ6731AP
HINO 1560A41010
HITACHI 70592765
HITACHI 74511629
HITACHI 74523873
HITACHI 74506839
HITACHI 70230578
HITACHI 70232421
HITACHI 70232578
HITACHI 70234900
HITACHI 70237000
HITACHI 70132578
HITACHI 71354828
HITACHI 70734988
HITACHI 4449332
HITACHI L4278859
HITACHI 74121392
HITACHI 74170601
HITACHI 4278859
INGERSOLL RAND 35303692
INGERSOLL RAND 6458BI
INGERSOLL RAND 91677369
INGERSOLL RAND 35366681
INGERSOLL RAND 59438820
INGERSOLL RAND 40210
INGERSOLL RAND 92128859
INGERSOLL RAND 92128842
INTERNATIONAL E9AE6714B
INTERNATIONAL 920203
INTERNATIONAL 919782R91
INTERNATIONAL 918267R91
INTERNATIONAL 895293R91
INTERNATIONAL 3059134R91
INTERNATIONAL 4611120
INTERNATIONAL 388227
INTERNATIONAL 388227R1
INTERNATIONAL 998439R91
ISUZU 8971822820
IVECO 1354828
IVECO 1930328
IVECO 1930329
JOHN DEERE 1851658
JOHN DEERE AE28914
JOHN DEERE TY9425
JOHN DEERE TY9425E
KOHLER 279449
KOMATSU 918266R93
KOMATSU 37Z02OF202
KOMATSU 37Z02OF301
KOMATSU 515027
KOMATSU 4910810
KUBOTA 1540232430
KUBOTA 1540232420
KUBOTA 1540232091
KUBOTA HH15132430
KUBOTA 7000014689
KUBOTA 7000032090
KUBOTA 700032091
KUBOTA 1583132430
MITSUBISHI 3425046
PERKINS 2654342
PERKINS 2654343
SOTRAS SH8154
THERMO KING 1891897
THERMO KING 117079
VOLVO 73194
VOLVO 3130906
VOLVO 4504651
VOLVO 430143
VOLVO V1112637
VOLVO 7950975
VOLVO 48046510
VOLVO C4P550008
WABCO KC5042

Mô tả